Depressionens mange ansigtet

En depression er ikke bare en depression. Depressioner kan på overfladen have fællestræk. Altså symptomerne kan være ens. Men hvis hvis vi dykker ned under overfladen, så står de ofte på megen forskellig grund. 
 
Nogle gange er depressive symptomer heller ikke depression. Men en sund naturlig reaktion, på et tab, en krise eller et liv, hvor man tabte sig selv på vejen. Vi mennesker krydser vores eget spor. Så jeg oplever mange klienter, der kommer med depressive symptomer, hvor de i virkeligheden indhentes af noget fra deres tidlige opvækst. Især hos midaldrende ses dette, da det er en alder, hvor vi burde være kommet overens med os selv. Hvis vi så istedet har undertrykt eller fortrængt, så banker dette på. Som en gennemgribende tristhed og sorg "uden grund". 
 
Mange er melankolikere. Mellemlagsmennsker, kalder jeg dem. De er tidligt blevet konfronteret med eksistenstvivlen. Aleneheden i lidelse, ansvar for egen lykke. Følelsen af adskilthed samt meningsløsheden. Mange har livslange forstemningstilstand og tanken om, at opgive livet, er en normal følgesvend. En kaldte sig engang "den sidste af sin art". En sørgerlig beskrivelse af, aldrig at have mødt andre, der bar lidelsen, som et livsgrundlag. Som han. Opgaven er der, at blive en erkendt melankoliker og bygge et lyst sind der på. Altså tage mørket til sig. Og kære lys der ind. 
 
Vores selvfølelse. Følelsen af indre værdi, er altafgørende for depressioner. Følelsen af magtesløshed. Hjælpeløshed. Og skyld. Mange med depressioner er særdeles ansvarlige og omsorgsfulde mennesker. Der sætter andre før dem selv. Men skyld følger altid i halen af ansvar. 
 
Så jeg fokuserer på selvansvarlighed og på at udvikle den "sunde egoisme". Hvor man tænker sig selv ind. Før andre. Og lærer at agere i skylden. Og skammen. Eksistensskam. 
 
Så hvis du kommer her med depressive træk, så undersøger vi sammen dit selvbillede, skyld, skam og følelsen af at have værdi. Ikke for det du gør. Men for den du er. 
 
Jeg har ingen forbehold omkring medicin, da dette kan være en nødvendighed i en periode. Især ved svære depressioner. Medicin kan dog ikke altid stå alene. 
 
 
 
 
Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund