Et kursus for professionelle om faglig medfølelse

Når man arbejder med mennesker, møder man i sit faglige liv ind imellem personer, der rummer stor indre psykisk eller ydre kropslig smerte. Et sådan møde er en udfordring; for ethvert menneske rummer en længsel efter at blive mødt og set fuldbyrdet, hvilket for den professio-nelle kan være svært, hvis klientens/borgerens smerte er så overvæl-dende, at det kan være vanskeligt at blive stående i – selv som professionel.

Kurset her er et opgør med det objektive møde kontra den med-lidelse som mange ofte ender i, som yderpunkter i virkelighedens møde med så overvældende smerte. Hvis vi som profes-sionelle distancerer os, for at skabe den objektivitet som gør at vi ikke selv bliver med-lidende, så ser vi ikke personen og dennes smerte med en gensidig ligeværdighed, men tværtom ud fra hvad vi selv som personer, kan magte at bære. Når en del af den virkelighed, som vores klienter/borgere rummer, bliver ubærlig for os som professionelle, så forstærker vi den afstandstagen som de ofte oplever i deres private sfære, og derved tilfører vi personen yder-ligere fremmedgjorthed, hvilket i sidste ende kan forværre den samlede situation. Når vi deri-mod magter at stå medfølende i de svære smerter, viser vi vores klienter/borgere, at det kan lade sig gøre, og de kan støtte sig op ad vores evne til at rumme og sætte i proces. Ligeledes kan vores egen indre støtte give personen rum til, at afsøge sin egen smertefulde eksistens i alle dens afskygninger, og måske endda skabe en forligelse med smerten, hvis denne er en fortsat forudsætning i personens liv.
 
Kurset omhandler den professionelles personlige evne til at rumme og bære det ubærlige og smertefulde. Forudsætningen for dette er, at vi i os selv formår at bære og stå i det smerte-fulde, så vi ikke behøver at lægge afstand til vores klienter/borgere, for at beskytte os selv mod smerten. Vi er alle sammen på banen som private personer med følelser, når vi møder stærk smerte hos den anden, og denne private sfære er væsentlig at anerkende og tage ansvar for, på trods af at den i professionelle øjemed ofte er tabu.
 
Kurset er sat op som et oplevelsesorienteret kursus, hvor der arbejdes med konkrete og simple øvelser, der bevidstgør det professionelles skarpsyn og øger den indre støtte i forhold til at opbygge større fleksibilitet, omkring egen evne til at føle dybfølt medfølelse uden at miste det faglige fokus på klientens/borgerens proces. Du skal derfor være indstillet på at have din egen personlige proces med, som professionel på kurset. Der integreres teknikker på kurset fra mindfulness og ACT (acceptance and commitment therapy – se artikel på min hjemmeside).
 
 
Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund