Miljøterapi med traumatiserede klienter

Når man har et traume sker der en ændring, som kan betyde, at dét der virker i andre sammenhæng, ikke nytter i kontakten med den traumatiserede borger. Derfor kan det være nyttigt at få en forståelse af, hvilke træk der er typiske hos det traumatiserede menneske.

For i sandhed at hjælpe, må vi forstå den grund den traumatiserede står på og bevæge os der fra. For det kræver noget af os, som mennesker og hjælpere.

Foredraget  handler hvilke typiske træk og funktionsmåder et traumatiseret menneske har og  hvad der skal til, for at vi kan iværksætte en bevægelse, der er rettet mod at genskabe en sund psykisk funktionen. Opgaven er at kende den sunde psykes funktionsmåde, og se hvilke afvigelser fra denne, traumet har medført. Og så via realtionelle værktøjer genskabe den sunde normale psykiske funktion. Der vil være indlejret brugbare værktøjer fra ACT og neuroaffektiv terapi samt medfølelsesbaseret terapi.

Foredraget er en blanding af teori, øvelser og fælles refleksioner. Ting læres bedst når de erfares på egen krop og i arbejdet med det traumatiserede menneske, er det i sandhed nødvendig at have kroppen med.

Eksempel på dagsprogram:
8.30-10.00 At blive traumatiseret. Øvelse: At mærke det på egen krop. Kontaktøvelser.
10.20-11.45 Et låst nervesystem. Øvelser.
11.45-12.30 frokost
12.30-14.00 Mangel på bevægelse og om at sætte i proces. intro til ACT. Øvelse: ACT.
14.20-15.30 At danse med et låst nervesystem. Neuroaffektiv og medfølelsesbaseret intro. Øvelser.

Foredraget har været afholdt for socialpsykiatrien på Bornholm, som temadag i 2016.
 
 
Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund