Psykologi og spiritualitet

Kan terapi være kærlighed?

Aftenens spørgsmål runder om den traditionelle tankegang i psykologien og den alternative oplevelsesverden i spiritualiteten, kan forenes? Så terapi kan være kærlighed. Og kærlighed terapi? Hvilken form for kærlighed taler vi så? Og hvad kræver den af terapeuten?
 
At forene det traditionelle og det alternative, Psykologien og det spirituelle, stiller krav. Krav om en forholden sig, så to sprog mødes og finder en fælles forståelsesmåde. Krav om, at spiritualiteten foldes ud på en måde, så den ikke bliver en agenda i sig selv. Men derimod et livs- og menneskesyn.

I alle de år jeg har fungeret som psykolog, har jeg ligeværdigt bevæget mig i den spirituelle verden, da jeg fandt mit ståsted der, længe før psykologien fangede mig. At befinde sig ligeværdigt i to verdner, der har været skarpt adskilte, har krævet sit. Gradvist har jeg udviklet mig hen mod, at integrere de to verdner, så de i dag er blevet til et i mig og denne bevægelse vil jeg gerne fortælle om.

For tiden er moden til at forene to verdener. Store bevægelser har pågået de sidste ti år og derfor kan der nu tales åbent om, at psykologi og spiritualitet kan gå hånd i hånd.

Det ydre er nu i en bevægelse hen mod, at forene det konventionelle og det holistiske og derfor vil jeg gerne invitere dig til en aften om, hvordan jeg har forenet dette i mig selv. Og hvordan jeg lever mine to ståsteder ud. Både privat og i mit arbejde.

Jeg vil denne aften tale både som psykolog og spirituelt væsen. Jeg håber du vil komme, så vi sammen kan bidrage til at føde den ydre bevægelse hen mod, at kunne tale åbent både som fagperson og spirituelt væsen. 
 
Offentligt foredrag for Synergi, Bornholm i 2016.
 
 
 
Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund