Psykoseterapi og stemmehøring

Jeg gør i noget, ikke alle psykologer gør i. Jeg gør i samtaler med personer, der har diagnoser inden for det felt, hvor man hører stemmer. Typisk er det personer med skizofrene diagnoser, både med og uden paranoide forestillinger. Men ikke alle har diagnoser. Og ikke alle skal have det. 
 
For Rigtigt mange personer lever med stemmer, uden at have en diagnose. En diagnose er en fortælling om en klynge symptomer, der tilsammen giver et funktionsbillede. Når der er en diagnose er det fordi, der ofte er en smerte forbundet med symptomerne. Og vi ønsker derfor at behandle og fjerne symptomerne. Men sådan behøver det ikke være. For ofte er det ikke stemmerne og forestillingerne der er smertefulde. Men vores forhold til samme. 
 
For rigtigt mange hører stemmer. Og har gjort det altid. Samtidig med, at de lever et helt normal liv, med kæreste, uddannelse, venner og det, der hører til et liv, som sådan. Stemmerne forstyrrer måske og er til besvær. Men de ødelægger ikke evnen til at leve. Præcis som det skal være. Og jeg vil gerne hjælpe dig med at leve dit liv, ikke på trods af stemmerne, men sammen med stemmerne. 
 
For at et stemmehøringsforløb skal give mening, er der dog nogle nødvendige forudsætninger, der skal være til stede. Man skal være i en tilstand, så man formår at reflektere og arbejde med sig selv. Det betyder, at hvis man er så svært plaget af stemmer, angst eller selvskade, at man ikke er i stand til at tage vare på sig selv, så er det ikke et stemmehøringsforløb, eller psykoseterapi, man har brug for. Jeg arbejder dog gladeligt sammen med psykiatriske centre og har gode erfaringer med dette. 
 
Det jeg kan tilbyde er, at finde en form for mening i galskaben. For den er der altid. Om end man skal kikke godt efter, for at finde den. Ind imellem. Psykoseterapi er ikke i ambulant regi egnet til akutte voldsomme psykosetilstande, men fantastiske der, hvor der er tale om en længerevarende forvrængning af virkeligheden. I psykoseteapien forsøger man ikke at korrigerer virekeligheden, for hvis den lever i kroppen, så opleves den virkelig. I stedet arbejdes der, at skabe sammenhæng i klientens virkelighed, så der bliver skabt en sammenhængende fortælling. En fortælling, hvor man kan arbejde med, at stå bedre, mildere, mere støttende i sig selv. Psykoseterapi er altid fænomenologisk og tager derfor udgangspunkt i klientens egen oplevelse og forståelse af sin historie. 
 
Vi taler ind i fortællingen, så denne mildnes og bliver blødere. Og lettere at være i. Præcis som vi også gør med stemmerne. 
 
I et stemmehøringsforløb arbejder vi med, at få en form for samarbejde op at stå med stemmerne. Der til bruger vi "åben dialog" og "medfølelsesfokuseret terapi".
 
Udgangspunktet er funktionelt. Altså at stemmerne har en funktion i psyken. Som har en bagvedliggende positiv intention. For stemmerne vil altid noget. Og vi er nødt til at forstå deres "villen", for at de falder til ro. Som små børn råber de højere og højere, når de ikke bliver hørt. og negativ opmærksomhed er bedre end ingen opmærksomhed.
 
Jeg arbejder altid eksternaliserende med stemmerne, så de mødes som selvstændige personligheder, da det er sådan de opleves inden i den stemmehørende. I den åbne dialog indbyder jeg til samtale, hvor jeg udtrykker, at jeg ikke ønsker dem bort, men gerne vil hjælpe deres bærer med, at forstå deres villen og møde dem der i. 
 
Målet er at opnå en form for fredelig sameksitens, hvor stemmerne kan ende med at være betydende ressourser, frem for den belastning, som de ofte er endt med at være. 
 
Det betyder, at meget af det vi gør i et stemmehøringsforløb er paradoksalt. Vi gør det modsatte af, det vi tror vi skal. Vi vil ikke have dem hen hvor pebret gror og fjerne dem. For det nytter ikke noget. I stedet vil vi have dem frem i lyset, forstå dem og møde dem.
 
Hvis du gerne vil læse mere om stemmer, så kan du finde et link til dansk stemmehørernetværk, hvor der ligger alskens materiale. stemmehører
 
Du er også velkommen til, at kontakte mig. Jeg vil hvertfald gerne møde dig og dine stemmer. 
 
 
 
 
Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund