Særligt sensitive og depression

Når man  er særlig sensitiv, så er man følsom overfor både det gode og det svære. Det betyder, at man mærker og præges af det svære i livet. Samtidig har mange sensitive nogle personlighedstræk der gør, at der nemmere opstår depressive reaktioner.  I foredraget gennemgås forskellige depressionstyper, som er særligt betydende i forhold til de sensitive træk.
 
Udgangspunktet er normale psykiske reaktioner, hvor det er selve reaktionen på et følsomt indre, i mødet med noget ydre, der giver de depressive træk. Målet er at få alle tilhørene op i samme båd, hvor vi alle har en snert at det hele og hvor personer med psykisk sygdom ikke er noget særligt, men mennesker, hvor dette fælles har udfoldet sig uhensigtsmæssigt. Der gennemgås forskellige depressionstyper og disse kobles til både de sensitive træk og til vilkår i livet. Depression bliver derved både noget, der hænger sammen med noget indre og noget ydre.
 
Foredraget er velegnet i socialpsykiatriske sammenhæng, i forhold til Jobcentersammenkomster, samt overfor såvel professionelle, bruger og pårørende. 
 
Foredraget har været udbudt i 2013 af Bornholms regioskommune, og deres tilbagemelding har været som følgende: 

"Temaaften om ”Særligt sensitive mennesker” blev fortalt med stor indsigt, fin formidling og indlevelse.

Hvad gør man, når man gerne vil inspirere, engagere og indbyde til en spændende aften en ganske almindlig tirsdag i april måned? Landsindsatsen mod Depression på Bornholm valgte psykolog og underviser Anne Soelberg til at formidle temaet for familier, pårørende og dem, der har interesse for emnet. Og de blev ikke snydt.

 Det blev til en aften med overbooking af deltagere. 220 fik mulighed for at deltage i en sal med plads til 200 personer. Op mod 100 personer yderligere ønskede at deltage. Derfor blev der indbudt til en aften mere med max antal deltagere på 200. Også denne aften måtte flere desværre gå forgæves.

 Temaet ”Særligt sensitive mennesker” havde sigte mod personer med angst og depression. Udgangspunktet var det hele menneske opdelt med tanker og handling samt kroppens sanser og følelserne. Og planchen ”på sammenbruddets rand …” står lysende klart for mig. ”Jeg kan” ”jeg kan ikke” står over for hinanden. Mennesket bliver jaget af en løve og reagerer ved at tage kampen op. Flugt, angst, stress følger. For til sidst at erfarer ”jeg kan ikke”. Depression.

 Masser af mail modtages. Man kæmper for at holde hovedet over vande. Kampen er ulige og stikket tages ud. Indbakke åbnes på ny. Men kun for at erfare ”jeg kan ikke”. Depression.

 Det var en super god aften med et stort engagement fra deltagerne, der kom med personlige holdning og spørgsmål. En deltager skriver i mail: ”Sikke et fantastisk foredrag, er så glad for at være med.”

 Maj 2013

 Psykiatri og Handicap

Torben Hansen

Projektkoordinator"

 

 

Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund