Spædbarnstraumer

Årets gratis fortællinger er nu flyttet til lørdage. Da flere kan der.

Årets første lørdagsfortælling handler om sammenhængen mellem spædbarnstraumer og visse former for autisme, skizofreni, skizotypal og skizoid personlighed.

En del sygdomme anses for at være arvelige med en betydelig biologisk disposition. Men er det hele sandheden og gælder dette for alle? Min erfaring med mange års terapi af denne gruppe er, at en del har betydende spædbarnstraumer med sig. Det betyder, at de som voksne hænger fast i et livsspænd, som ikke er alderssvarende. Og at de derfor har en indre psykisk funktion, der på nogle områder er som et spædbarns.

Gennem neuroaffektiv traumeterapi kan man nå disse præverbale traumetilstande og opnå en større modenhed i psyken. Hvilket kan have betydende symptomregulerende effekt.

Lørdagsfortællingerne er der, hvor jeg taler som historiefortæller. Så det handler ikke om teori eller evidens. Men om fortællinger fra et levet liv, som psykolog.

Husk tilmelding via SMS på 60577737 da der er begrænset antal siddepladser.

Hvis du har angst, kan du få reserveret en plads tæt på udgangen.
Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund