Stress og belastningstilstande

Stress er et symptom. Et symptom på, at vi er gået for langt. At vi er blevet budt, og har budt os selv, alt for meget. Alt for længe.
 
Og hvis for meget og for længe, har været alt alt for meget for længe, så ender vi op med en belastningstilstand, hvor der både er stress, angst og depression ind over. Det er der, hvor stressen er blevet en normaltilstand og vi er blevet ved, der hvor vi skulle være stoppet.
 
og så kræver det sit, at komme ud af stressen igen. Fordi det er kroppens nye normale. Den har mistet sin evne til, at bevæge sig hen i en ustresset tilstand. Det kan man ikke alene. Men har brug for hjælp til. Paradoksalt nok, så nævner mine klienter netop aleneheden, som en af årsagerne til, at de ikke stoppede op i tide. Men endte med at blive syge. 
 
Når vi bliver stressede er der (næsten) altid tre faktorer, der spiller ind: ens arbejdsforhold, ens private forhold. Samt ens personlighed (herunder kropsforankring). Og når vi skal behandle stress, så må vi arbejde med alle tre faktorer. Fordi eller gentager det sig. Ellers kan vi ikke lære kropppn at pendulere mellem sund stress, vitalitet og afslapning. Låstheden er altafgørende. Er situationen låst, er sindet låst, tanken låst eller kroppen låst. 
 
Når man kommer hos mig med stress, skal stressen ikke bare væk. Men i stedet bruges til at få det helt store "serviceeftersyn" af livet og en selv. For stressen er blot en lyd der indikerer, at motoren ikke kører som den skal. Et symptom. 
 
Derfor kan stress være en gave. Og derfor oplever mange midlivsstress, fordi de skal omstille sig til en ny måde, at være i verden på. Et sjælskald, som jeg kalder det. 
 
 
Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund