Supervisonsgruppe med fokus på egenterapi

Psykologklinikken udbyder supervisonsgruppe, for psykologer på vej mod autorisation, med belastninger og traumer, i opvækstens bagage. 
 
Supervisionsgruppen overholder reglerne for egenterapi, med et samlet timeantal på 25 timer, hvoraf første time er individuel og resten af timerne i gruppe, fordelt på fem dage, med fire timer pr. dag. 
 
Der er plads til to supervisanter i gruppen, så der opnås fuld dækning på timerne. 
 
Omdrejningspunktet er hvilke betydende vilkår, man selv har med, og som derfor vil påvirke ens vej som psykolog. Målet er, at træde i karakter som psykolog, gennem det personlige. Da der er tale om egenterapi, skal du være indstillet på, at åbne op for dine egne skrøbeligheder, sammen med en anden. Sammen vil vi skabe et medfølende, omsorgsfuldt konfronterende, samt forløsende, terapeutisk klima omkring de traumer og betingelser, som du bærer med dig ind i psykologlivet.
 
Når man er opvokset i en svært belastet barndom, så har man udviklet måder at overleve på. Disse kan transformeres gennem bevidst arbejde, så de i ens arbejdsliv som psykolog, kan blive til betydende kvaliteter. Den insider viden man har, de sindsrum man har åbnet i sig selv, kan blive til ressource, fremfor følelsen af, at være anderledes og fremmedgjort. Ved at påtage sig et sådan stykke selvArbejde, kan selvtvivl transformeres til pondus og forankring. 
 
Metodisk er jeg eklektisk funderet i psykodynamisk, kropsterapi gennem affektiv afstemning, Mentalisering, EMDR, skematerapi og traumeterapi. 
 
Prisen for hele forløbet er 15.000 kr. 
 
 
 
 
Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund