Undersøgelser

Et menneske kan have så mange forskellige problemer, at man farer helt vild i, hvorfor livet ikke fungerer. Samtidig har vi et samfund, hvor der er forventning til, at man kan præstere og leve op til rigtigt mange krav. 
 
Og lige der i midten, kan jeg godt lide at stå og undersøge, hvorfor personen ikke kan klare de krav og forventinger, som det møder. 
 
Jeg har 15 års erfaringer med, at lave undersøgelser i forhold til arbejdsmarkedsindplacering, forsikringssager og andre afgørelsessager, hvor der er behov for en forståelse af, hvorfor personen ikke kan det der forventes. Og hvad der skal til, for at personen kan det. Eller i sidste ende, ikke kan. 
 
I mine undersøgelser er det altid vigtigt, at den rapport jeg ender med at lave, kan genkendes af både den person, som jeg undersøger. Altså af min klient. Og af den der bestiller undersøgelsen. Hvilket typisk er Jobcentret. De to sider skal kunne mødes om min rapport og finde en form for fremtidsscenarie, begge kan finde mening i. 
 
For en god undersøgelse kan give muligheden for et godt samarbejde, hvis den er formidlet på en måde, så der kan opstå en fælles forståelse af, hvad der er svært, hvad der skal til og hvilke muligheder der er. 
 
En undersøgelse kræver at klienten kommer hos mig ca. fem gange en time, da jeg har brug for at lære personen at kende. Jeg laver ikke en undersøgelse på et møde, da det ikke er godt nok for mig. I forløbet er der altid nogle tests som laves sammen med klienten eller som denne får med hjem. 
 
Mit store speciale er differentialdiagnostiske undersøgelser inden for det psykiatriske felt. Altså der, hvor der er flere diagnoser på samme tid, som spiller sammen på en kompleks måde. Det kan fx være flere personlighedsforstyrrelser, intelligens, opmærksomhedsforstyrrelser, angstlidelser, spiseforstyrrelser og traumer, der til sammen giver et meget komplekst funktionsniveau. Jeg laver også kognitive vurderinger, som en del af "pakken".
 
En undersøgelse udmøntes i en rapport på mellem 6-10 sider, som gennemgåes sammen med klienten, inden den sendes afsted til bestiller. Det sikrer, at klienten har forstået de ting, der er kommet frem under undersøgelsen. 
 
Man er altid velkommen til at spørge ind til en undersøgelse, når den er afleveret, da det er vigtigt at den udlever sin funktion. Nemlig, at skabe forståelse, samarbejde, ro og et tro på fremtiden. Jeg deltager også gerne i samarbejdsmøder. Fx med jobkonsulenter, hvor funktionsnedsættelser skal formidles. Eller ved deltagelse i rehabiliteringsmøder, så det der bliver aftalt er i alles interesse. 
 
For bestiller kan jeg findes på mediconnect eller du kan sende mig en mail og så giver jeg dig et tilbud på opgaven. 
 
 
 
 
Autoriseret Psykolog Anne Soelberg | Stationsporten 11B, 2620 Albertslund